> > Hukum Tajwid Part II

Hukum Tajwid Part II

Posted on Kamis, 10 Mei 2012 | No Comments


HUKUM MIM PAEH

Mim paeh nyanghareupan salah sahiji huruf hija-iyyah anu aya 3, diantarana:
·         Idgham Mutamatsilain
    Idgham mutamatsilain nyaeta ngaighamkeun mim paeh kana mim ( mim paeh nyanghareupan mim ).

·         Ikhfa Syafawi
    Ikfha Syafawi nyaeta mim paeh nyanghareupan huruf Ba.

·         Izh-har Syafawi
    Mim paeh dibaca izh - har syafawi nyaeta dimana "Mim " nyanghareupan huruf "Fha" atawa "Wau".


QALQALAH

      Qalqalah nyaeta sora hurufanu ngeper/ ngenyod mun eta huruf teh paeh, boh paeh kusabab aya pamaeh,
atawa paeh kusabab di waqaf-keun.
      Qalqalah paeh/ dipaehan, dibacaa ulah sina eungit sorana, tapi masih aya keneh kakuping meeusan, saperti
urang nepak atawa ngalungkeun bal, upamaetabalragrag,tarateruscicing tapi sok ngancul deui kaluhur, nya
sora anu saperti kitu disebatna qalqalah teh. Huruf qaqalah teh aya 5, diantarana :

Qalqalah teh aya dua rupa nyaeta, diantarana Qalqalah Shugra sareng Qalqalah Kubro.

·         Qalqalah Shugra
      Qalqalah shugra ( leutik ) nyaeta sora huruf qalqalah anu paeh asli ( paeh kusabab make pamaeh atawa sukun ),
ari ayana eta huruf qalqalah sarua bae, boh ditengah kalimah atawa ditungtung kalimah. Sedengkeun,

·         Qalqalah Kubro
      Qalqalah Kubro ( gede ) nyaeta sora huruf qalqalah anu paehna asli ( tapi paeh kusabab diwaqaf-keun ). Huruf
qalqalah kubro ayana ditungtung, sarta teu aya qalqalah kubro dimana heunteu diwaqafkeun.

Leave a Reply

Diberdayakan oleh Blogger.