> > Hukum Bacaan Tajwid

Hukum Bacaan Tajwid

Posted on Kamis, 10 Mei 2012 | No Comments


HUKUM NUN PAEH SARENG TANWIN

Hukum Nun Paeh sareng Tanwin nyanghareupan salah sahiji huruf Hijaiyyah eta ngabogaan opat hukum nyaeta :

·         Izh - har
      Izh - har ( Izh - har halqi ) nyaeta nun paeh atawa tawin di baca kalawan eces/ jentre/ jelas sora "N" sarta teu make
gunnah, nyaeta : dimana nun paeh atawa tanwin teh nyanghareupan salah sahiji huruf izh - har. Huruf - hurufna aya 6 di
antarana :                                                                                                                                             

·         Idgham
    Idgham nyaeta sora nu paeh atawa tanwin leungit diasupkan kana aksara nu aya di harepeunana ( huruf Idgham ).
Huruf idgham aya 6 nyaeta :
Idgham teh aya dua rupa, diantarana :

·         Idgham Bi Ghunnah
      Idgham Bi ghunnah yaeta idgham anu make gunnah ( ngahiung kana irung ). Hurufna aya 4 diantarana :

sedengkeun,

·         Idgham Bi la Ghunnah
      Idgham Bi la ghunnah yaeta idgham anu teu make gunnah ( teu ngahiung kana irung ). Hurufna aya 2 diantarana :
                                                                                                                                                                 
·         Ikhfa
      Ikfha nyaeta sora anu paeh atawa tawin dibaca samar antara "N" jeung sora hurufau aya di hareupeunana, (dibaca antara
izh - har jeung idgham ) , iwal huruf :
Huruf Ikhfa aya 16, diantarana :

·         Iqlab
      Iqlab nyaeta sora nun paeh atawa tanwin dibalikeun atawa dirobah, asalna "N" jadi "M", atawa dimana nun paeh atawa tanwin
nyanghareupan huruf iqlab. Huruf Iqlab aya 1, nyaeta :

Leave a Reply

Diberdayakan oleh Blogger.